GARANTIJA

  • FOLTA velosipēda garantijas laiks ir 2 gadi no iegādes dienas. Pirms saņemt garantijas pakalpojumu, Jums būs jāuzrāda velosipēda pirkšanas dokuments.
  • Ja Jums radusies kaut mazāka problēma ar velosipēda ekspluatāciju, nav ieteicams pašiem mēģināt regulēt vai labot to. Kā arī, ja Jūsu ritenis ir salūzis vai ir konstatēta kāda cita problēma, lūdzu sazināties ar mūsu veloservisu “FOLTA” (tālr. 20120021) vai mūsu sadarbības partneri - veloservisu SIA "Experts” (Lielā iela 36-4, Jelgavā, tālr. 29431121).
  • Veloservisa speciālists veiks velosipēda pārbaudi un noteiks bojājuma iemeslu. Bezmaksas velosipēda remonts (garantijas darbības laikā) tiks veikts gadījumā, ja konstatēts ražošanas defekts (rūpnīcas vainas dēļ). Pārējos gadījumos remonta apmaksa Jums būs jāveic pašiem.
  • Garantija tiek pārtraukta:
    • ja nav ievēroti ekspluatācijas (piemēram, velosipēda vai tā detaļu bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas un/vai  transportēšanas dēļ un tml.) un apkopes noteikumi;
    • ja remontu veikušas personas vai kompānijas, ko FOLTA nav pilnvarojusi to darīt;
    • ja nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments.
VELOSIPĒDA EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE
  • Regulāra velosipēda pārbaude pirms braukšanas ir svarīga jūsu drošībai, tāpēc vienmēr veiciet mehāniskās drošības pārbaudi.
  • Izmantojiet velosipēdu pareiziem nolūkiem un atbilstošam braukšanas stilam.
  • Regulāri veiciet velosipēda apkopi, lai velosipēds kalpotu ilgāk, bet braukšana būtu ērta un droša. Parasti to veic vienu reizi gadā: sezonai sākoties (agrā pavasarī) vai arī sezonai beidzoties (vēlā rudenī). Bet, ja Jūs bieži brauciet ar velosipēdu, tad apkopi ir ieteicams veikt vēl biežāk, kas ir atkarīgs no ekspluatācijas biežuma un noslogotības.
  • Daudziem velosipēdu apkopes un remonta darbiem ir nepieciešamas speciālās zināšanas un instrumenti. Nepareiza regulēšana vai apkope var radīt velosipēda bojājumus vai negadījuma brīdī izraisīt nopietnu vai nāvējošu traumu. Iesakam Jums velosipēda apkopei izmantot tikai profesionālo servisu pakalpojumus.
  • Uzglabāt velosipēdu ir ieteicams sausā vietā, neuzglabājiet to mitrās telpās. Pirms uzglabāšanas velosipēdu ieteicams notīrīt un saeļļot.
Ar pakalpojuma cenām lūdzu iepazīties veloservisā.
Vārds, uzvārds *
Тālrunis *
E-pasts *
Teksts *